Alzheimer Başlamadan Önlenebilir mi?
Alzheimer Başlamadan Önlenebilir mi?
Bölgesel Haberler Güncellendi 2 Yıl Önce

Alzheimer Başlamadan Önlenebilir mi?

Alzheimer Başlangıcı ve Sonrası

Alzheimer hastalığının kaynağı olduğu varsayılan etken madde, beyindeki amiloid beta plaklarıdır. Amiloid beta (Aβ veya Abeta), Alzheimer hastalarının beyinlerinde bulunan amiloid plaklarının ana bileşeni olarak Alzheimer hastalığında önemli derecede yer alan 36-43 amino asit peptidlerini belirtir. Peptidler, Aβ üretmek için beta sekretaz ve gama sekretazı ile ayrılan amiloid öncü protein (APP) ‘den türetilir. Aβ molekülleri çeşitli biçimlerde varolabilen esnek çözünür oligomerler oluşturabilmektedir. Oligomerler sinir hücreleri için toksiktir. Alzheimer hastalığında yer alan tau proteini de, aynı zamanda prion benzeri oligomerleri oluşturmaktadır.

Uluslararası bilim insanları tarafından geliştirilen kan testi, küçük bir kan örneği kullanarak bu amiloid beta konsantrasyonlarının durumunu belirlemekte. Günümüzde birçok Alzheimer araştırmacısı tarafından karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, erken dönemde, preklinik evresinde hastalığın teşhisinin güçlüğüdür. Beyindeki amiloid plaklarının hastalığın başlıca nedenlerinden biri olduğu hipotezine bağlı olarak, hafıza kaybı gibi klinik bulgular yani dejeneratif semptomlar ortaya çıkmadan çok önce, bu plakların genellikle 10-20 yıl içinde yavaş yavaş biriktiği düşünülmektedir.

Beyin günlük görevleri sırasında, sürekli olarak amiloid beta denilen yapışkan proteini üretmekte ve sonra temizlemektedir. Proteinin bir kısmı da kanda ve omurilik sıvısında yıkanmaktadır. Ancak protein kümeler oluşturmaya başlarsa, beyinde plaklar halinde birikebilmekte, nöronlara yapışarak nörolojik hasara neden olmakta ve Alzheimer hastalığının gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.

Önceki yıllarda, beyindeki amiloid beta birikmelerine ilişkin testler, masraflı pozitron emisyon tomografisi (PET) taramalarından ya da lomber ponksiyon yoluyla ekstrakte edilen beyin omurilik sıvısının analiz edilmesinden oluşan, zahmetli, pahalı ve invaziv bir süreçti. Bu birikmeleri izleyebilecek bir kan testi de yoktu. Japonya ve Avustralya’daki bilim insanları tarafından geliştirilen ve yüzlerce hastada denenen kan testi, beyinde anormal bir şekilde amiloid beta birikimi olup olmadığı tahmininde % 90 oranında başarılı oluyor.

Araştırmacılardan Koichi Tanaka’ya göre test, çok düşük konsantrasyonlardaki birkaç amiloidle ilgili proteinleri de ölçebiliyor. Florey Sinir Bilimleri ve Zihinsel Sağlık Enstitüsü’nden Colin Masters, testin potansiyel hastaları saptamasının, yeni ilaç denemelerinin hızının arttırılmasında paha biçilmez bir araç olduğunu söylemekte.

Gerçekten de, halen Alzheimer için etkin tekil bir tedaviye sahip olunmasa da, kan testinin klinik araştırmaları daha etkili hale getirmesi, çalışmaları hızlandırmaktadır. Bundan böyle, herhangi bir semptomun görülmesinden yıllar önce hastalığın saptanması, gelecekteki hastaların bu amiloid beta konsantrasyonlarının zararlı etkisine karşı savaşta gerekli önlemleri almasına yardımcı olacaktır.

Kaynakça:

https://www.bilgiustam.com/alzheimer-baslamadan-onlenebilir-mi/

-Akinori Nakamura, Naoki Kaneko, Victor L. Villemagne, Takashi Kato, James Doecke, Vincent Doré, Chris Fowler, Qiao-Xin Li, Ralph Martins, Christopher Rowe, Taisuke Tomita, Katsumi Matsuzaki, Kenji Ishii, Kazunari Ishii, Yutaka Arahata, Shinichi Iwamoto, Kengo Ito, Koichi Tanaka, Colin L. Masters & Katsuhiko Yanagisawa, “High performance plasma amyloid-β biomarkers for Alzheimer’s disease”, Nature, (2018).

-S.E.O’Bryant, et al., “Blood-based biomarkers in Alzheimer disease: Current state of the science and a novel collaborative paradigm for advancing from discovery to clinic”, Alzheimers Dement. 13, 4558 (2017)

Yazar: Oben Güney Saraçoğlu

 

Image
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Yorumlar

Follow Us on Facebook